Bokbiz naar je eigen hand zetten: gebruik van parameters

Een krachtige optie binnen Bokbiz is het gebruik van parameters. Parameters stellen je in staat om de invoer van transacties te versnellen door bepaalde gegevens als 'standaard' in te stellen. Overige parameters beïnvloeden hoe Bokbiz eruit ziet.

Wat is een parameter

Een parameter is een variabele welke door de Bokbiz programmatuur wordt gelezen en verwerkt. Een parameter bevat een 'Sleutelwaarde' en 'Inhoud', waar de Sleutelwaarde bepaald waar de parameter wordt ingezet en de Inhoud bepaald wat er op die plek moet gebeuren.

Het gebruik varieert van het aantal decimalen plaatsen voor bedragen in de balans tot het formaat waarin de datum wordt weergegeven. Sleutelwaarden zijn meestal in het Engels geformuleerd.

Hoe het werkt

Parameters kunnen worden gedefinieerd op Administratie-, Ondernemings- en Gebruikersniveau. Wanneer een parameter is gedefinieerd op Administratie-niveau, dan geldt deze parameter ook voor de onderneming(en) die onderdeel vormen van deze administratie en de gebruikers met toegang tot deze administratie.

Als op een lager niveau (onderneming, gebruiker) dezelfde parameter is gedefinieerd dan geldt de laagste definitie. In een administratie is een datum formaat gedefinieerd in het formaat 'yyyy-mm-dd'. Een gebruiker van deze administratie heeft in zijn eigen parameters het formaat 'dd-mm-yyyy' gedefinieerd. In de Bokbiz schermen van deze gebruiker zullen alle datums in het zelf gedefinieerde formaat ('dd-mm-yyyy') zichtbaar zijn; in de schermen van alle andere gebruikers in deze administratie (zonder een zelf gedefinieerd datum formaat) zal de datum zichtbaar zijn in het formaat 'yyyy-mm-dd'.